Laboratori d'idees socials

Coopsoclab

Notícies

Què Fem

Secretaria tècnica

Secretaria tècnica per òrgans de participació i de coproducció de polítiques socials públiques. Suport metodològic, dinamització de grups de treball, elaboració de documents...

Planificació i disseny

Elaboració i disseny de plans i programes d'acció en l'àmbit de les polítiques socials

Formació

Disseny i desenvolupament de cursos de formació a mida en matèria de polítiques socials, polítiques públiques, intervenció social, planificació...

Instruments de gestió

Suport a l'elaboració dels instruments per a la gestió indirecta de serveis i programes. Elaboració de plecs de condicions tècniques particulars i plecs administratius, informes justificatius...

Qui som?

Andrea Ramírez

Consultora Social

Andrea Ramírez

Consultora Social

Núria Fustier

Consultora Social

Verónica Garcia

Psicòleg i consultor

Joan Lluís Ferrer

Raquel Santana

Educadora i consultora

Raquel Santana

Consultora Social

Pilar Díaz

.

Hem treballat amb

Algunes dades

0 +

Cafès i tès

0 +

Projectes preparats

0 +

Projectes completats

Contacta amb nosaltres

Desplaçat dalt de tot