Equip

Núria Fustier

Llicenciada en dret i diplomada en treball social, màster en Intervenció Social en les Societats del Coneixement. Experta en gestió i planificació a les administracions públiques. Especialista en planificació estratègica, disseny d’organitzacions i avaluació de polítiques de serveis socials i salut.

 

Andrea Ramírez

Andrea Ramírez

Graduada en Ciències Polítiques i de l’Administració, especialitzada en disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques. Especialment en polítiques de coproducció (participació ciutadana). Experta en comunicació institucional i xarxes socials.

Verónica Yazmín García

Doctora en Dret, especialista en temes de Dret Públic com urbanisme, drets fonamentals i seguretat urbana. Professora de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. Coordinadora i professora del Màster en Prevenció de la Radicalització de la Universitat de Barcelona. Ha sigut Personal Investigador de la Universitad Autónoma de Madrid, Titular de Transparència del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, México, i Investigadora Visitant Posdoctoral a la Universitat Pompeu Fabra.

Joan Lluís Ferrer

Graduat en psicologia i màster en Psicologia General Sanitària i en Teràpia Cognitivo Social. Especialista en mediació i intervenció en la comunitat i en dinamització de grups de treball en l’àmbit de la salut.

 

Raquel González

Graduada en Educació Social i màster en Sexologia i Gènere. Especialista en dinamització de grups i intervencions en la comunitat, especialment en l’àmbit de la salut sexual i la salut mental.

Desplaçat dalt de tot