Equip

Núria Fustier

Doctora en treball social i llicenciada en dret i màster en Intervenció Social en les Societats del Coneixement. Experta en gestió i planificació a les administracions públiques. Especialista en planificació estratègica, disseny d’organitzacions i avaluació de polítiques de serveis socials i salut.

Pilar Díaz

Treballadora Social. Ha desenvolupat càrrecs de responsabilitat política tant a nivel local (regidora) com a nivell estatal (Secretària d’Estat de Serveis Socials).
Experiència de més de 20 anys en l’àmbit associatiu de les persones amb discapacitat, havent impulsat projectes com el de l’Observatori de les Discapacitats i altres destinats a la plena incorporació de les persones amb discapacitat en la societat.
Ha dirigit entitats i federacions d’entitats de persones amb discapacitat.
Ha col·laborat amb entitats publiques i privades en l’impuls de la plena accessilitat. Professora associada al Grau de Treball Social de la UB.

Andrea Ramírez

Andrea Ramírez

Graduada en Ciències Polítiques i de l’Administració, especialitzada en disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques. Especialment en polítiques de coproducció (participació ciutadana). Experta en comunicació institucional i xarxes socials.
Professora associada en el Grau de Gestió i Administració Pública i en el Màster de Polítiques Públicas Socials de la UB. 

Verónica Yazmín García

Doctora en Dret, especialista en temes de Dret Públic com urbanisme, drets fonamentals i seguretat urbana. Professora de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. Coordinadora i professora del Màster en Prevenció de la Radicalització de la Universitat de Barcelona. Ha sigut Personal Investigador de la Universitad Autónoma de Madrid, Titular de Transparència del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, México, i Investigadora Visitant Posdoctoral a la Universitat Pompeu Fabra.

Joan Lluís Ferrer

Graduat en psicologia i màster en Psicologia General Sanitària i en Teràpia Cognitivo Social. Especialista en mediació i intervenció en la comunitat i en dinamització de grups de treball en l’àmbit de la salut.

 

Raquel González

Graduada en Educació Social i màster en Sexologia i Gènere. Especialista en dinamització de grups i intervencions en la comunitat, especialment en l’àmbit de la salut sexual i la salut mental.

Desplaçat dalt de tot