Projectes

Disseny del Model de Centres d’Atenció Social Integral – Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Formació per a professionals de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats sobre l’atenció a la infància i adolescència en risc. – Diputació de Tarragona

Anàlisi d’escales estandarditzades: Elaboració d’un model de compactació i compartiment de dades estandarditzades per a la integració social i sanitària a la ciutat de Barcelona – Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona

Curs de formació “Trabajo Social en Mutuas” – Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz

Suport a l’elaboració dels instruments necessaris per a la gestió indirecta del Servei d’Atenció Domiciliària de la ciutat de Barcelona – Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Disseny, elaboració, implementació i avaluació del Programa de Síndromes de Sensibilització Central de la ciutat de Barcelona – Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona

Secretaria Tècnica de l’Estratègia compartida de Salut Sexual i Reproductiva de Barcelona – Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona

Secretaria Tècnica de Consells de Participació Ciutadana – Ajuntament de Barcelona

Replantejament i creació del contingut de la nova pàgina web de salut de la ciutat de Barcelona – Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona

Sessions de formació sobre planificació i gestió dels serveis socials a comandaments intermitjos de l’Ajuntament de Sabadell – Fundació iSocial

Suport tècnic per a la preparació de l’expedient per a la licitació de l’Acord Marc per a la prestació de serveis de suport tècnic als ens locals de la província de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics i acció comunitària i inclusiva. – Fundació Pere Tarrés

Suport per a la revisió dels recusos comunitaris orientats a la cura de les persones al llarg del seu cicle vital Serveis de coordinació i supervisió del projecte “Anàlisi dels factors socials i sanitaris determinants de la població atesa als districtes de Sant Andreu i Sants-Montjuïc, i la seva relació amb l’adherència terapèutica” – Fundació Pere Tarrés

Curs de formació “Diagnòstic Social per als Serveis Socials Bàsics” – Diputació de Barcelona

Desplaçat dalt de tot