nuestros proyectos

Jornada de Gentrificació del CMBS

Organització i desenvolupament de la Jornada.

El Consell Municipal de Benestar Social organitza l’any 2019 una jornada de treball per abordar la Gentrificació a Barcelona.

Aquesta jornada es va desenvolupar amb un emmarcament inicial on s’analitzava el problema públic de la Gentrificació.

La Jornada es va estructurar en una ponència inicial, dinàmiques de treball dels participants i una posada final en comú. Afavorint i potenciant el treball en xarxa, les sinergies entre els agents implicats i la reflexió conjunta per identificar un diagnòstic comú.

Cliente:

Consell Municipal de Barcelona

Año:

2019