nuestros proyectos

Model de Centres d’Atenció Social Integral

Prospecció de models d’atenció social integrada i elaboració d’una proposta conceptual de centre d’atenció social integral i d’implementació d’un model d’atenció social integral.

admin

Cliente:

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Año:

2018