nuestros proyectos

Anàlisi de propostes de SAD

Anàlisi de propostes de gestió del SAD i elaboració d’informe d’identificació de punts forts i debilitats

Andrea Ramírez

Cliente:

Ajuntament de Sitges

Año:

2021