els nostres projectes

Anàlisi de propostes de SAD

Anàlisi de propostes de gestió del SAD i elaboració d’informe d’identificació de punts forts i debilitats

Client:

Ajuntament de Sitges

Any:

2021