nuestros proyectos

Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona

Desenvolupament de suport tècnic, metodològic i dinamització del CMBS.
Elaboració de documentació i suport als grups de treball

Andrea Ramírez

Cliente:

Departament de Participació Social – Ajuntament de Barcelona

Año:

Des de 2021