els nostres projectes

Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona

Desenvolupament de suport tècnic, metodològic i dinamització del CMBS.
Elaboració de documentació i suport als grups de treball