els nostres projectes

Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona

Desenvolupament de suport tècnic, metodològic i dinamització del CMBS.
Elaboració de documentació i suport als grups de treball

Client:

Departament de Participació Social – Ajuntament de Barcelona

Any:

Des de 2021