Què fem?

CoopSoc ofereix serveis de consultoria social i formació per desenvolupar polítiques de salut, serveis socials i altres polítiques socials.

Planificació

Donem suport a la planificació a tots els nivells.

Incloem la investigació i recerca prèvia, el disseny conceptual i funcional i l’avaluació.

Organització i implementació d'iniciatives

Orientem sobre la posada en marxa de serveis, plans i programes. Acompanyem processos de reflexió sobre el funcionament de les organitzacions: disseny d’equips, càrregues de feina i processos de treball.

Organització d'esdeveniments

Planifiquem, coordinem i execuctem activitats que promouen el benestar i la comunitat.

Això inclou identificar les necessitats de la comunitat, definir objectius, seleccionar lloc i recursos, gestionar inscripcions i garantir una execució efectiva per aconseguir un impacte positiu en la cohesió social.

Formació

Dissenyem i impartim cursos i tallers en els àmbits d’experiència: salut sexual, serveis socials, gestió d’organitzacions, planificació, etc. Oferim cursos a mida: presencials i on-line.

Dinamització de processos participatius

Incorporem la participació en els processos de planificació i implementació de serveis i programes.

Donem suport a processos participatius específics mitjançant l’acompanyament metodològic i material.

Comunicació i gestió de la informació

Entenem les tecnologies de la informació com una eina essencial per a la implementació de polítiques socials: treballem per fer útils i accessibles les aplicacions informàtiques.

Us ajudem en la gestió de la comunicació: web, xarxes socials…

àmbits de treball

Salut

Serveis
Socials

Entitats
públiques

Xarxes de
cooperació

els nostres clients