PLA SALUT MENTAL 2024-2027

11/07/2024

Equip de redaccio

CoopSocLab ha sigut part del desenvolupament del projecte de pla de salut mental de la diputació de Barcelona.

S’ha presentat un document que ofereix una visió detallada de la situació de la salut mental a la província, destacant preocupants tendències i establint un Pla Estratègic d’Actuació per als anys 2024-2027.

El document revela dades demogràfiques rellevants, incloent-hi la distribució per edat i gènere de la població, així com la proporció de persones nascudes a l’estranger. Es destaca un augment significatiu de les consultes per trastorns d’ansietat, suïcidi i conductes autolesives, amb una reducció paral·lela de les consultes sobre alcohol i drogues.

Un dels aspectes més preocupants evidenciats és l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en la salut mental. S’ha observat un augment del patiment emocional, canvis en les rutines i una desvinculació de les activitats socials. Aquesta situació ha provocat un retard en el diagnòstic dels trastorns mentals, amb un alarmant increment en els casos de trastorns alimentaris, temptatives de suïcidi i conductes autolesives en menors de 18 anys.

El Pla Estratègic d’Actuació de la Diputació de Barcelona 2024-2027, presentat conjuntament, aborda aquestes preocupants repercussions de manera integral. El pla estableix objectius a curt i mitjà termini, incloent-hi l’alineament de les polítiques públiques amb les estratègies d’organismes internacionals i el reforçament del coneixement de la situació de la salut mental a la província.

Els objectius inclouen la promoció d’eines i coneixements per crear espais relacionals acollidors i inclusius, especialment per al suport als professionals de l’àmbit comunitari. També es posa èmfasi en la lluita contra l’estigma i la discriminació envers les persones amb problemes de salut mental.

Cal destacar la importància de l’avaluació del pla, l’organització transversal amb les diferents àrees de la Diputació de Barcelona i els ens locals. També es destaca la necessitat d’afavorir recursos i eines per respondre a la soledat no desitjada, especialment entre les persones grans.

En resum, amb aquest Pla Estratègic volem formar part d’un compromís per fer front als desafiaments en la salut mental a la província de Barcelona, amb mesures concretes per millorar la situació, promoure el benestar i lluitar contra l’estigma.