els nostres projectes

Assessorament per millorar l’accés de població en situació de vulnerabilitat al projecte Passaport Edunauta

Anàlisi i assessorament per a l’increment de la participació d’infants.  Elaboració d’un disseny estratègic per incorporar agents que facilitin l’accés al Passaport Edunatua.