els nostres projectes

Circuits i protocols de coordinació entre els EBAS i SSE

Avaluació i redisseny de circuits i protocols de coordinació entre els equips bàsics d’atenció social i serveis especialitzats

Formació per a professionals de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats sobre l’atenció a la infància i adolescència en risc, durada 20 hores.