els nostres projectes

Comissió d’Inclusió

Secretaria tècnica de la Comissió d’inclusió de Gavà.
Suport tècnic, metodològic i dinamització de la Comissió i dels grups de treball