els nostres projectes

Control de qualitat dels serveis d’atenció domiciliària

Assessorament expert en matèria d’atenció domiciliària per a l’equip que desenvolupa el projecte per a l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona