els nostres projectes

De l’Atenció Centrada en la Persona al Self-Directe Support

Accions formatives diverses, sessió introductòria i sessió de cloenda