els nostres projectes

Desenvolupant els Serveis Socials: mesurar per conèixer millor

Conferència en el marc del Seminari “Serveis Socials i Indicadors Econòmics”