els nostres projectes

Disseny de projecte de consultoria per a municipis

Suport a l’elaboració d’una oferta per participar en la licitació de serveis de consultoria en matèria de serveis socials.

Elaboració de la proposta tècnica (criteris sotmesos a judici de valor).