els nostres projectes

Disseny de propostes de millora de serveis

Anàlisi de les propostes presentades i identificació de les oportunitats de millora per elaborar propostes de valor en processos competitius