els nostres projectes

El diagnòstic social: marc teòric, metodologia i instruments

Curs adreçat a professionals del treball social sanitari de la demarcació de Girona.