els nostres projectes

Escales estandarditzades per l’atenció integrada social i sanitària

Elaboració d’un model de dades estandarditzades per a la integració social i sanitària.

Estudi prospectiu d’eines per a la valoració de necessitats socials i personals per a ús compartit per part dels sistemes social i sanitari.