els nostres projectes

Estratègia Municipi Cuidador

Prestació del servei consistent en el suport tècnic als ens locals de la província de Barcelona per al desenvolupament de l’estratègia de municipi cuidador.