els nostres projectes

Fast-Track Cities

Suport tècnic, metodològic i dinamització del programa i l’esdeveniment Fast-Track Cities.

El 10 d’octubre de 2023, l’ESSIR va organitzar de manera coordinada amb la xarxa Fast-Track Cities una jornada-taller sobre VIH i ITS. Barcelona es va unir a aquesta xarxa global el 2015, comprometent-se a combatre el VIH i les ITS.