els nostres projectes

Impacte de clàusules socials en contractació del SAD

Elaboració d’anàlisi de l’impacte de la inclusió de clàusules socials en matèria de drets laborals en la contractació del SAD a la província de Barcelona