els nostres projectes

Jornada de l’ESSIR

Organització de la 3a Jornada de l’ESSIR a Barcelona, el 11 de desembre de 2023, va abordar els “Avenços i reptes en la garantia dels drets sexuals i reproductius”. L’esdeveniment va reunir membres de la Xarxa ESSIR, grups de treball, entitats, diferents departaments i representants de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Es pot visualitzar l’acte a través de l’enllaç.