els nostres projectes

La diagnosi i el Pla d’intervenció individualitzada als SSB

Curs per a professionals dels serveis socials bàsics de l’ajuntament de Terrassa sobre el diagnòstic social i el disseny i implementació de plans d’intervenció individualitzats.