els nostres projectes

Mapa d’Actius per a la salut, el benestar i les cures

Suport al disseny funcional del Mapa d’Actius.
Disseny de l’eina del mapa (plataforma de base web, col·laborativa).
Manteniment i actualització de dades
Suport al seguiment i coordinació amb el Mapa de la Generalitat