els nostres projectes

Pla d’Amigabilitat

Elaboració del Pla “Barcelona: ciutat amigable amb les persones grans”

Client:

Departament de Promoció de la Gent Gran – Ajuntament de Barcelona

Any:

2021