els nostres projectes

Pla d’Amigabilitat

Elaboració del Pla “Barcelona: ciutat amigable amb les persones grans”