els nostres projectes

Pla de Sensibilització sobre la violència masclista

Disseny del Pla de Sensibilització sobre la violència masclista.
Disseny i desenvolupament de 2 tallers formatius