els nostres projectes

Pla de Sensibilització sobre la violència masclista

Disseny del Pla de Sensibilització sobre la violència masclista.
Disseny i desenvolupament de 2 tallers formatius

Client:

COCEMFE – Catalunya

Serveis:

Any:

2021