els nostres projectes

Plecs per a la contractació del Servei d’Atenció Domiciliària

Coordinació del seminari pràctic, docència en els mòduls d’emmarcament, disseny tècnic del SAD i criteris per a l’adjudicació del servei i seguiment de l’execució.
Coordinació de la Guia per a l’elaboració dels plecs per a la contractació del Servei d’Atenció Domiciliària i redacció d’una part dels capítols.
Presentació de la Guia.