els nostres projectes

Prospecció de necessitats i proposta per situacions de vulnerabilitat per la Covid-19

Dinamització d’un procés participatiu amb les entitats socials i l’Ajuntament de Barcelona per identificar les necessitats i dissenyar accions per fer front a les situacions de fragilitat i vulnerabilitat provocades per la crisi sanitària de la COVID-19.
Elaboració de continguts i conclusions.