els nostres projectes

Protocol d’Ajudes Econòmiques d’Urgència Social

Elaboració del protocol per a la concessió i gestió d’ajudes econòmiques d’urgència social

Client:

Ajuntament de Sant Joan Despí

Any:

2022