els nostres projectes

Suport al disseny d’instruments d’avaluació

Col·laboració per al disseny d’instruments d’avaluació des de la vessant social