els nostres projectes

Suport tècnic al procés de gestió indirecta de serveis de promoció de la igualtat.

Suport tècnic per a l’elaboració dels Plecs per a la contractació de la gestió indirecta del servei de promoció d’igualtat.