els nostres projectes

Tendències i models de prestació del SAD

Dinamització d’un grup de discussió.
Disseny de metodologia per a la sessió.
Elaboració de les aportacions
Elaboració informe final